Oblasti

Oblasti

Časopis Nauka je iz oblasti društvenih i humanističkih nauka (ekonomija, menadžment, marketing, poslovanje, preduzetništvo, pravne nauke, filološke nauke, političke nauke, filozofija, psihologija, sociologija, istorija, pedagogija, andragogija, etnologija, metodologija društvenih istraživanja, itd).

Časopis Nauka objavljuje sledeće priloge: originalne naučne radove, pregledne naučne radove, kratka ili prethodna saopštenja, naučne kritike/polemike/osvrte (recenziraju se), stručne radove i prikaze knjiga (ne recenziraju se).