Misija

Misija

Misija časopisa Nauka je da bude naučno glasilo Slobomir P univerziteta putem kojeg će se predstaviti široj naučnoj i stručnoj javnosti. Pored toga, želimo da radimo na unapređenju nauke i istraživačke djelatnosti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Otvoreni smo za saradnju sa svim univerzitetima i naučnim radnicima i istraživačima u okruženju, i šire. Pozivamo Vas da pišete za časopis Nauka i da nam svojim sugestijama i komentarima pomognete da unaprijedimo njegov kvalitet.

Srdačno,

Redakcija časopisa Nauka