Etička načela

Etička načela

Poštovani autori,

Molimo Vas da se u svojim radovima pridržavate uobičajenih etičkih načela, da ne koristite uvredljive ili neprimjerene riječi, da ne diskriminišete pojedince ili grupe na osnovu etničke, vjerske, političke, ideološke ili bilo koje druge pripadnosti. 

Redakcija časopisa Nauka